Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tatjana
Prezime
Kehler

Naziv kolegija
(2020./2021.) Fizikalna terapija jučer i danas Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Fizikalna terapija u upalnim reumatskim oboljenjima Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Fizioterapija u jedinici intenzivnog liječenja Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Fizioterapija u protetici i ortotici Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Fizioterapijski pristup kod periprotetičnih infekcija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Gerontofizioterapija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Klinička praksa IV sa završnim radom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mikropoduzetništvo u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mikropoduzetništvo u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mikropoduzetništvo u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mikropoduzetništvo u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mikropoduzetništvo u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Neurofiziologija pokreta Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Novosti u liječenju upalnih reumatoidnih bolesti Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Osnovni principi i primjenjivost manualnog oblika terapije Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Posebnosti rehabilitacije osoba starije životne dobi Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) u fizioterapiji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Specifičnosti fizioterapije u bolesnika treće životne dobi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Timski rad Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Tjelesna aktivnost i trudnoća Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Utjecaj seksualnog zdravlja na svakodnevni život Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Wellness - preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Wellness-preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Wellness-preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Wellness-preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija