Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tatjana
Prezime
Kehler

Naziv kolegija
(2023./2024.) Fizioterapija jučer i danas Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Fizioterapija u jedinici intenzivnog liječenja Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Klinička medicina II Reumatologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Mikropoduzetništvo u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Mikropoduzetništvo u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Novosti u liječenju upalnih reumatskih bolesti Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Particularities of Rehabilitation of Elderly Persons Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Posebnosti rehabilitacije osoba starije životne dobi Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Slikovne metode u reumatologiji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Specifičnosti fizioterapije u bolesnika treće životne dobi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Timski rad Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Važnost slikovnih tehnika u reumatologiji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Wellness - preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Wellness-preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Wellness-preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Wellness-preventivna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija