Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Herman
Prezime
Haller

Naziv kolegija
(2020./2021.) Ginekologija i opstetricija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Ginekološka onkologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Individualizirani pristup u trudnoći i porođaju Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Kritičko razmišljanje u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Maloljetničke trudnoće Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Menadžment i ekonomika u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Menadžment u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Menadžment u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Menadžment u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Operativni zahvati s minimalnom invazijom u ginekologiji Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Opstetricija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Primaljstvo temeljeno na dokazima Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Priziv savjesti u ginekologiji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Sigurno majčinstvo i promocija zdravlja žene Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Sustav kontrole i učinkovitosti u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Uroginekologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Zaštita žena od nasilja u obitelji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija