Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirjana
Prezime
Graovac

Naziv kolegija
(2021./2022.) Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Adolescencija-suvremene koncepcije odrastanja Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Bolesti ovisnosti i trudnoća Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Emocije, razvojni procesi i kreativnost Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Majka i dijete-fiziologija i dinamika ranog odnosa Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Majka i dijete-fiziologija i dinamika ranog odnosa Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Majka i dijete-fiziologija ranog odnosa Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Majka i dijete-fiziologija ranog odnosa Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Nasilje u obitelji Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Obitelj u zdravlju i bolesti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Psihijatrija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Psihološka medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Psihološka medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Psihološka medicina I Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Psihološka medicina II Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Psychological medicine Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine