Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Jandrlić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Analiza grešaka na odljevcima Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Industrijske peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Industrijske peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Industrijske peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ispitivanje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ispitivanje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ispitivanje materijala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Oblikovanje cijevi i profila Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Oblikovanje cijevi i profila Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Oblikovanje cijevi i profila Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Oblikovanje metala valjanjem Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Oblikovanje neželjeznih metala i njihovih legura Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Prerada obojenih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Prerada obojenih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnologija izrade kalupa i jezgara Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnologija taljenja i kontrola kvalitete taline Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnologije oblikovanja deformiranjem Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnologije oblikovanja deformiranjem Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Teorija oblikovanja deformiranjem Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Toplotehnika industrijskih peći Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet