Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maja
Prezime
Abram

Naziv kolegija
(2023./2024.) Antibiotici žrtve vlastitog uspjeha Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Antimikrobna rezistencija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Klionička mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Medical microbiology Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Medical Microbiology and Parasitology Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Medicinska mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Medicinska mikrobiologija i parazitologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Medicinska mikrobiologija za farmaceute Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Medicinska parazitologija i mikologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Medicinska virologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Mikrobiologija hrane Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Mikrobiologija voda Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Opća bakteriologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Opća mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Opća mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Osnove oralne mikrobiologije Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Patogeneza zaraznih bolesti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Specijalna mikrobiologija u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Specijalna mikrobiologija u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2023./2024.) Tuberkuloza-prošlost i sadašnjost Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet