Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maja
Prezime
Abram

Naziv kolegija
(2021./2022.) Antibiotici žrtve vlastitog uspjeha Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Medical Microbiology and Parasitology Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Medicinska mikrobiologija i parazitologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Microbiology with parasitology Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2021./2022.) Mikrobiologija hrane Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2021./2022.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Mikrobiologija voda Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Opća mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Opća mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Osnove oralne mikrobiologije Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2021./2022.) Patogeneza zaraznih bolesti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2021./2022.) Specijalna mikrobiologija u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Specijalna mikrobiologija u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2021./2022.) Tuberkuloza-prošlost i sadašnjost Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet