Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maja
Prezime
Abram

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antibiotici žrtve vlastitog uspjeha Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Hospitalne infekcije Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Hospitalne infekcije Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Medical Microbiology and Parasitology Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Medicinska mikrobiologija i parazitologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Mikrobiologija hrane Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2020./2021.) Mikrobiologija s parazitologijom Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Mikrobiologija voda Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Mikrobiologija voda Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Opća mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Opća mikrobiologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Osnove oralne mikrobiologije Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2020./2021.) Otpornost mikroorganizama na fizikalne i kemijske čimbenike-sterilizacija i dezifenkcija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Patogeneza zaraznih bolesti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2020./2021.) Specijalna mikrobiologija u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Specijalna mikrobiologija u primaljstvu Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Tuberkuloza-prošlost i sadašnjost Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet