Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dragan
Prezime
Milanović

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Atletika-bacanja i skokovi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u atletici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u atletici I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u atletici II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u atletici III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi kuglanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Specifičnosti rada s djecom u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Strateško programiranje u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Training Theory Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet