Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dragan
Prezime
Milanović

Naziv kolegija
(2019./2020.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi atletike Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi kuglanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u kuglanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u košarci Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u rukometu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u atletici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sport u europskim državama Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Strateško programiranje u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet