Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Matea
Prezime
Dolić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Ginekologija Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Hitna stanja u ginekologiji i porodništvu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Kliničke vještine I Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Kliničke vještine II Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Kliničke vještine III Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Neonatologija Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Organizacija, upravljanje i administracija u primaljstvu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Patronaža i rad primalje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Pedijatrija Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Pedijatrija Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Porodništvo Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Povijest i modeli sestrinstva Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Primaljska skrb kod fiziološke trudnoće Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Primaljska skrb kod komplikacija u porodu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Primaljska skrb kod rizičnih trudnoća Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Primaljska skrb u ginekologiji Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Primaljska skrb u porodu Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Primaljska skrb ugroženog novorođenčeta i nedonoščeta Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Primaljska skrb zdravog novorođenčeta Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Proces zdravstvene njege Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Psihologija porodne boli Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Zdravstvena njega majke i novorođenčeta Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija