Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dajana
Prezime
Karaula

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Igre u vodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Igre u vodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Igre u vodi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza ronjenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza ronjenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika poučavanja plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u plivanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u plivanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u plivanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u ronjenju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u ronjenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u ronjenju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija ronjenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi ronjenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Ronjenje na dah Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u ronjenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u ronjenju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u ronjenju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u ronjenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u ronjenju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u ronjenju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u ronjenju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u ronjenju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet