Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Lana
Prezime
Ofak

Naziv kolegija
(2023./2024.) Akademsko pisanje Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) European Convention on Human Rights and Administrative Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Europsko upravno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Europsko upravno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građevinsko upravno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) International and EU Energy Law and Energy Security Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javna nabava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javna nabava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Konzularno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Opće upravno pravo I. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Opće upravno pravo II Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osnove upravnog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osnove upravnog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Policijsko upravno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša / Legislativa u zaštiti prirode Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2023./2024.) Sudska kontrola uprave Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Sudska kontrola uprave - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno postupovno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno postupovno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno postupovno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno postupovno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno pravo (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno pravo (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno pravo I. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno pravo II. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravno procesno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet