Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Koprić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Državna uprava (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Državna uprava (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Europski upravni prostor i nacionalna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Europski upravni prostor i nacionalna uprava (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Europski upravni prostor i nacionalna uprava (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) International and EU Energy Law and Energy Security Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Javni menadžment Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Javni menadžment - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Komparativna javna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Komparativna javna uprava - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Lokalne javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Multi-Level Governance and Regional Development Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Nauka o javnoj upravi I. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Nauka o javnoj upravi II. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Nauka o javnoj upravi I. (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Nauka o javnoj upravi I. (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Odnosi uprave s građanima Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Organizacija javne uprave u Hrvatskoj (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Organizacija javne uprave u Hrvatskoj (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Organizacija uprave i socijalnih službi Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Organizacija uprave i socijalnih službi - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Osnove teorije organizacije (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Osnove teorije organizacije (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Reforma javne uprave u europskom kontekstu Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Reforming Public Administration in the European Context Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Sociologija uprave Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Suvremene upravne doktrine Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Temeljni komparativni upravni sustavi (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Temeljni komparativni upravni sustavi (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Teorija organizacije Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Upravljanje decentralizacijom Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Upravljanje gradovima i urbanim razvojem Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Upravna znanost Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Upravna znanost - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Uvod u javni menadžment (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Uvod u javni menadžment (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Uvod u javni menadžment (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Uvod u javni menadžment (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Višestupanjska uprava i regionalni razvoj (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Višestupanjska uprava i regionalni razvoj (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Višestupanjska uprava i regionalni razvoj (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Višestupanjska uprava i regionalni razvoj (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Vježbe iz nomotehnike (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Vježbe iz nomotehnike (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet