Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Marković

Naziv kolegija
(2019./2020.) Funkcionalni trening s otporom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola ljudskog pokreta - neurofiziološki aspekti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Motorička kontrola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Odabrana poglavlja iz biomehanike i motoričke kontrole Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnovne kineziološke transformacije I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Pisanje, objavljivanje i vrednovanje znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga fitnesa I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Trening fitnesa starijih osoba Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet