Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Marković

Naziv kolegija
(2018./2019.) Funkcionalni trening s otporom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola ljudskog pokreta - neurofiziološki aspekti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga fitnesa I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerenje i procjenjivanje fitnesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motorička kontrola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Odabrana poglavlja iz biomehanike i motoričke kontrole Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Pisanje, objavljivanje i vrednovanje znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga fitnesa I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa fitnesa I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u fitnesu IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Trening fitnesa starijih osoba Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet