Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tatjana
Prezime
Trošt Bobić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Dijagnostički postupci u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziterapija kod različitih oboljenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodologija istraživanja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Odabrana poglavlja neurologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Prilagođene tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Suvremeni pristup u liječenju boli Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Tjelesno vježbanje neuroloških bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Znanstveni temelji planiranja i programiranja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet