Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tatjana
Prezime
Trošt Bobić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Dijagnostički postupci u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija kod različitih oboljenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziterapija kod različitih oboljenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Klinička kineziologija Visoka škola Ivanić-Grad
(2019./2020.) Klinička kineziologija Visoka škola Ivanić-Grad
(2019./2020.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodologija istraživanja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Osnove motoričkih transformacija Visoka škola Ivanić-Grad
(2019./2020.) Osnove motoričkih transformacija Visoka škola Ivanić-Grad
(2019./2020.) Osnove motoričkih transformacija II Visoka škola Ivanić-Grad
(2019./2020.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prilagođene tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Suvremeni pristup u liječenju boli Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Znanstveni temelji planiranja i programiranja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet