Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tatjana
Prezime
Trošt Bobić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Dijagnostički postupci u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kinesitherapy Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziterapija kod različitih oboljenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziterapija kod različitih oboljenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje kineziterapijskih postupaka III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodologija istraživanja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motorička kontrola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prevencija ozljeda sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prilagođene tjelesne aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sport for Persons with Disabilities Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Suvremeni pristup u dijagnostici i liječenju akutne i kronične boli u neurologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Suvremeni pristup u liječenju boli Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Znanstveni temelji planiranja i programiranja u kineziterapiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet