Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Maja
Prezime
Drviš

Naziv kolegija
(2019./2020.) Business English II (sport) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Business English II (T+G) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Business English IV (Tourism) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Business Mathematics Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Croatian language course Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Culinary Arts in Hospitality Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Culinary Workshop Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Enterpreneurship in Hospitality and Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Enterprise Economics Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) EU Market Institutions and Projects Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) History of Sports Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) International Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) International Marketing in Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Management of Selective Forms of Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Management of Sporting Facilities and Events Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Market Research in Sports Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Physical Education II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Principles of Marketing Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Public Relations in Sport Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Socio-psychological Aspects of Sports Mega Events Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sommelier Course Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sponzorship in Sports Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sport Management I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Strategic Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Strategies of Human Resource Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tourist Geography Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) World Cultural Heritage and Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn