Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Kristina
Prezime
Peroš

Naziv kolegija
(2023./2024.) Antibiotici u endodonciji i restaurativnoj dentalnoj medicini Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Fluoridi u prevenciji karijesa Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Fluoridi u prevenciji karijesa Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Fluoridi u prevenciji karijesa Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Izrada zubne paste Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Izrada zubne paste Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Klinička farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Klinička farmakologija Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Metodologija i principi dentalne medicine utemeljene na dokazima Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Određivanje količine fluorida u caklini zuba nakon topikalne primjene fluoridnih preparata Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pharmacology Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Pharmacology Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Profesionalne bolesti stomatologa Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Profesionalne bolesti stomatologa Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Toothpaste preparation Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
(2023./2024.) Toothpaste preparation Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet