Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Danijela
Prezime
Mišar

Naziv kolegija
(2019./2020.) Ekonomika međ. hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Ekonomika poduzeća_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Međunarodni marketing u turizmu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Međunarodni menadžment (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment selektivnih oblika turizma (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Osnove marketinga_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovna matematika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik IV (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Povijest sporta_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sociologija sporta i sportskog menadžmenta_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sommelierstvo i poslovanje bara (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sportski menadžment I_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II SM_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I SM_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Svjetska kulturna baština i turizam (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Teorija sportskog treninga_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Turistička geografija (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u francuski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn