Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivone
Prezime
Uhač

Naziv kolegija
(2019./2020.) Aspekti kompleksne protetske dentalno-medicinske rehabilitacije Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Dentalna medicina starije dobi Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Dentalna medicina starije dobi Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Dentalna protetika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Estetska dentalna medicina Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Fiksna protetika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Fiksna protetika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Fiksna protetika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Gnatologija Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Materijali u dentalnoj medicini Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Menadžment u dentalnoj medicini Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Menagement u zdravstvu Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Minimalno invazivne tehnike u estetici lica Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Mobilna protetika (4. godina) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Mobilna protetika (5. godina) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Mobilna protetika (6. godina) Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Pretklinička fiksna protetika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Pretklinička mobilna protetika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2019./2020.) Zdravstveni projekt Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet