Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mara
Prezime
Tokić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva,ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Engleski jezik u turizmu II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Istraživanje tržišta u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Kulturni turizam Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Međunarodni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment odjela domaćinstva Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Operacijski menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni njemački jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni projekt u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Razvojna i investicijska politika u turizmu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Sommelierstvo i poslovanje bara Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa III (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručna praksa I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Stručne radionice II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Svjetska kulturna baština i turizam Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u francuski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u njemački jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2019./2020.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn