Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Aleksandar
Prezime
Maršavelski

Naziv kolegija
(2023./2024.) Bioethics and Human Rights Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Bioetika i ljudska prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Comparative Criminal Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Economic Criminal Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Gospodarsko kazneno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kazneno pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Kaznenopravni aspekti trgovanja ljudima i nezakonitih migracija Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Medicina i pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo kroz film Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet