Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Oreb

Naziv kolegija
(2019./2020.) Kineziološka analiza jedrenja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza jedrenja na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza kajakaštva Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza plesa Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje scenske pripreme u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko - taktičke pripreme u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Ples Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u plesu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Skijanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u jedrenju na daski Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Specifičnosti rada s djecom u kajakaštvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plesu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plesu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet