Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vedran
Prezime
Batoš

Naziv kolegija
(2021./2022.) Analiza i projektiranje računalom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Analiza i projektiranje računalom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Automatizacija uredskog poslovanja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Automatizacija uredskog poslovanja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Ekspertni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Ekspertni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Ekspertni sustavi u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Ekspertni sustavi u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Neizrazito i evolucijsko računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Projektiranje informacijskih sustava u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Projektiranje samostojeće programske podrške Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Računalom podržano projektiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Računalom podržano projektiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Sigurnost i zaštita informacijskih sustava Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Teorija računarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Teorija računarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Uvod u dubinsku analizu procesa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo