Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vedran
Prezime
Batoš

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analiza i projektiranje računalom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Analiza i projektiranje računalom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Automatizacija uredskog poslovanja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Automatizacija uredskog poslovanja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Ekspertni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Ekspertni sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Ekspertni sustavi u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Ekspertni sustavi u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2020./2021.) Elektroničko poslovanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Informacijski sustavi u financijskim ustanovama Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2020./2021.) Neizrazito i evolucijsko računarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Programiranje za web Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Projektiranje informacijskih sustava u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Projektiranje samostojeće programske podrške Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Računalom podržano projektiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Računalom podržano projektiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Sigurnost i zaštita informacijskih sustava Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Teorija računarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Teorija računarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2020./2021.) Uvod u dubinsku analizu procesa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo