Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ana
Prezime
Lončarić Božić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Advanced Water Treatment Technologies Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Environmental Engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Inženjerstvo okoliša i upravljanje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Inženjerstvo u zaštiti okoliša Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Master thesis: Microplastics and priority pollutants in water Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Napredne oksidacijske tehnologije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Obrada industrijskih otpadnih voda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Organska bojila i zaštita okoliša Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Procjena rizika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Procjena utjecaja na okoliš Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Sustavi upravljanja okolišem Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Sustavi upravljanja okolišem Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Sustavi upravljanja okolišem Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Tehnologije bojila i premaza Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2020./2021.) Uvod u ekoinženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije