Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Anita
Prezime
Štrkalj

Naziv kolegija
(2018./2019.) Anorganska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Anorganska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Anorganska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ekotoksikologija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ekotoksikologija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Ekotoksikologija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Kemijske analize i mjerenja u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Onečišćenje i zaštita voda Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Onečišćenje i zaštita voda Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Opasne tvari u okolišu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Opasne tvari u okolišu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Opasne tvari u okolišu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnike kemijske analize Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnike kemijske analize Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Tehnike kemijske analize Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Zdravlje i okoliš Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2018./2019.) Zdravlje i okoliš Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet