Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Anita
Prezime
Štrkalj

Naziv kolegija
(2019./2020.) Anorganska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Anorganska kemija Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Kemijske analize i mjerenja u ljevarstvu Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Lijevanje željeznih metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Mjerenja u metalurgiji Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Onečišćenje i zaštita voda Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Onečišćenje i zaštita voda Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Onečišćenje i zaštita voda Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Osnove lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Osnove lijevanja metala Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Sekundarna metalurgija i kontinuirano lijevanje Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnike kemijske analize Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnike kemijske analize Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
(2019./2020.) Tehnike kemijske analize Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet