Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanjin
Prezime
Rački

Naziv kolegija
(2023./2024.) Chronic Kidney Disease Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Clinical Assessment Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Clinical medicine 1 Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Clinical Propedeutics Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Dermatovenerologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Dermatovenerology Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Infectology Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Infektologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Interna medicina Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Interna medicina Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Internal medicine Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Internal Medicine Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Klinička medicina 1 Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Klinička propedeutika Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Kliničko prosuđivanje Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Kronična bubrežna bolest Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Liječničke vještine I Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
(2023./2024.) Neurologija Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Neurology Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Pediatrics Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Pedijatrija Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Psihijatrija Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine
(2023./2024.) Psychiatrics Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine