Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fitocenologija

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Fitocenologija ili fitosociologija je disciplina unutar geobotanike, a predstavlja nauku o biljnim zajednicama (fitocenozama), o njihovoj strukturi, građi, flor... više