Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Slavica Vrsaljko
Izvođači nastave
Ime i prezime
Iva Babić
Opis kolegija

Nakon odslušanih predavanja, proučene literature i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će biti osposobljeni:

- kritički vrednovati različite izvore znanja iz područja odgoja i obrazovanja

- primijeniti standardnojezične norme na različitim razinama

(pravopisnoj, pravogovornoj, gramatičkoj: fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj).

- govorno i pisano komunicirati na materinskom jeziku

- primijeniti različite metode poučavanja ovisno o mogućnostima i razvojnom stupnju djeteta

- artikulirati i analizirati nastavni sat hrvatskog jezika prema propisanom nastavnom planu

i programu za niže razrede osnovne škole-. primjenjivati načela ljudskih prava, demokratskih vrijednosti, različitosti,

socijalne osjetljivosti i tolerancije u radu s djecom

- kreirati kontekst učenja usmjeren na učenika uvažavajući individualne karakteristike učenika

i obilježja razvoja

- demonstrirati predanost u promoviranju učenja, pozitivnih očekivanja od učenika, profesionalizma

- kritički prosuđivati i vrednovati vlastiti rad (poučavanje, rukovođenje razrednim aktivnostima, procjenjivanje učeničkih znanja).