Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Geografija

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vera Graovac
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Ciljevi kolegija:
Usvajanje geografskih znanja i razumijevanje temeljnih geografskih pojmova i procesa; prezentacija usvojenih znanja u nastavi prirode i društva; korištenje modernih tehnologija u objašnjavanju geografskih procesa.

Ishodi učenja:
1. Definirati i objasniti temeljne geografske pojmove,
2. Opisati i objasniti položaj, oblik, veličinu i gibanja Zemlje,
3. Objasniti reljef i građu Zemlje te unutarnje i vanjske sile i procese,
4. Nabrojiti temeljne klimatske elemente i modifikatore te objasniti njihov značaj za klimu na Zemlji,
5. Objasniti razvoj i razmještaj stanovništva na Zemlji,
6. Objasniti prirodno-geografska i društveno-geografska obilježja Republike Hrvatske,
7. Samostalno izraditi i usmeno izložiti seminarski rad na zadanu temu.