Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Diplomski seminar

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ante Blaće
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

U okviru diplomskog seminara studenti se upoznaju s metodologijom izrade diplomskog rada. U uvodnim izlaganjima detaljno će ih se uputiti u način osmišljavanja koncepcije tj. sinopsisa rada, načine prikupljanja literature i izvora, korištenje mrežnih izvora informacija, tehničko uređivanje diplomskog rada te procedure prijave, a potom i obrane diplomskog rada. Nakon uvodnih predavanja studenti izlažu sinopsise svojih diplomskih radova pred mentorima i komentorima.  Pri kraju semestra studenti svojim mentorima predaju diplomski seminar koji je sažeta verzija dijela diplomskog rada.