Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji II

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vera Graovac
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Ciljevi kolegija:
Osposobiti studente za samostalno istraživanje, interpretaciju i javnu prezentaciju rezultata istraživanja.

Ishodi učenja:
1.Definirati objekt i ciljeve znanstveno-istraživačkog rada,
2.Formulirati hipoteze u znanstveno-istraživačkom radu,
3.Kritički analizirati prethodna istraživanja,
4.Primijeniti metode, zakonitosti, pravila i postupke metodologije znanstvenog istraživanja,
5.Prikupiti, obraditi i analizirati podatke6.Formulirati rezultate istraživanja i javno ih prezentirati ih na sustavan, jednostavan i konkretan način.