Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Francuski jezik III

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Maja Lukežić Štorga
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Svrha
ovog kolegija utvrđivanje je i produbljivanje znanja i vještina stečenih na
kolegijima Francuski jezik I i Francuski jezik II. Rješavanjem zadataka
iz gramatike i vokabulara, usmenim izlaganjem (kulturološke teme),  pisanjem diktata i prevođenjem rečenica/iskaza s hrvatskog na francuski jezik te kraćih, kontekstualiziranih
tekstova različitih registara s francuskog na hrvatski jezik, čitanjem i
analizom tekstova te slušanjem audio i video snimki studenti će usavršavati
svoju jezičnu kompetenciju kako bi u konačnici ovladali svim jezičnim
vještinama na razini B1+/B2 prema ZEROJ-u. Oblici izvođenja nastave: frontalni
rad, individualni rad, rad u paru ili malim grupama.