Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Suvremene teorije i poetike prevođenja

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vanda Mikšić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Temeljni je cilj kolegija da student ovlada različitim teorijama i poetikama vezanim za (književno) prevođenje. Sastoji se od predavanja i seminara. Predavanja su posvećena proučavanju različitih teorija i poetika prevođenja književnosti s naglaskom na frankofonski kulturni krug. Proučavanje se bazira na pojedinim autorima te se kreće od traduktoloških i poetičkih (Berman, Meschonnic, Ortega y Gasset, Paz, Eco, Steiner, Etkind, Venuti) pa sve do filozofskih promišljanja uglavnom književnog prevodilaštva (Benjamin, Derrida, Ricoeur). Za svako predavanje studenti će se pripremati sukladno nastavnikovim uputama, kako bi se moglo kombinirati izravno poučavanje s aktivnim učenjem. Na kraju svake tematske jedinice bit će organiziran kratki test, individualni ili grupni (ne za ocjenu, ali +/- u kontinuirano praćenje), usmeni ili pismeni, kako bi se još jednom sažele najbitnije informacije. Usred semestra studenti će imati priliku pisati kolokvij.

Seminari će biti posvećeni praktičnoj primjeni teorijskih spoznaja na konkretnim tekstovima te projektnim zadacima. Studenti će usporedno raditi na izvornicima i postojećim prijevodima koje će odabrati nastavnik ili pak oni sami, u okviru svojih izlaganja.

Izlaganje: student će pripremiti materijale i analizu koje će unaprijed proslijediti nastavniku i kolegama, a na satu će ih izložiti, nakon čega će svi aktivno sudjelovati u diskusiji.

Pismeni ispit sastoji se od pitanja kojima se provjerava činjenično znanje, kao i od pitanja koje iziskuju dulji, 'esejistički' odgovor ili kritičku analizu.