Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Francuska književnost Srednjeg vijeka i renesanse

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Daniela Ćurko
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij kombinira predavanja sa seminarskim iščitavanjem odabranih književnih tekstova i vođenim raspravama, te studente upoznaje s najznačajnijim djelima, autorima, književnim razdobljima, pravcima i školama, poetikama francuske književnosti Srednjeg vijeka od junačke pjesme – geste, preko dvorske književnosti (Marie de France, Chrétiena de Troyesa, Béroula i Thomasa), viteškog romana, realistične književnosti Romana o liscu i kratkih pripovijetki (fabliauxa), kazališnih vrsta s naglaskom na srednjovjekovnu farsu, te pjesničkih oblika s naglaskom na dva najznačajnija razdoblja francuske poezije Srednjeg vijeka : na trubadursku liriku i Villonovu poeziju. Studenti će zatim upoznati poetiku i estetiku najznačajnijih autora proznih djela francuske renesanse (Rabelaisa, Marguerite de Navarre i Montaignea), te djela pjesnika Plejade, posebice Ronsarda. Studenti će se upoznati s posebnostima različitih književnih vrsta, posebno romana i renesansne novele, te eseja, kroz čitanje i tumačenje odabranih ulomaka i integralnih književnih tekstova, te zatim s pjesničkim oblicima francuske književnosti renesanse (sonet, oda, himna …). U tekstovima najistaknutijih autora analizirat će se umjetničke pretenzije, stilska i ideološka usmjerenja, s naglaskom na generacijske i kulturološke poveznice.