Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Prevođenje s francuskog na hrvatski I

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vanda Mikšić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij je posvećen razvijanju prijevodnih vještina potrebnih za pravilno prenošenje smisla teksta s francuskog na hrvatski jezik samostalnim i grupnim prevođenjem jednostavnih do srednje zahtjevnih tekstova, kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda. Predmet se nadopunjuje s predmetom Prevođenja s hrvatskog na francuski jezik I, te predstavlja početnu od tri faze usvajanja i primjene prijevodnih znanja i vještina.

Napredovanje studenata redovito se provjerava pisanim prijevodima obavljenim kod kuće, kao i kolokvijima. Na satu je također predviđen rad na prijevodima, kao i mali projektni zadaci u svrhu usvajanja profesionalnih vještina. Naučit će se aktivno služiti najvažnijim pomagalima za prevođenje (rječnicima, leksikonima, internetom, bazama podataka i sl.). Posebna će se pozornost posvetiti prevođenju frazema te prenošenju realija iz polaznog jezika u ciljni. Pritom će studenti usavršavati svoje jezične kompetencije, te produbljivati spoznaje o francuskoj kulturi i društvu kroz traduktološki proces koji zahtijeva kontrastivni pristup obama jezicima i kulturama u cilju iznalaženja adekvatnog ekvivalenta. Također će stjecati naviku praćenja francuskoga (frankofonskog) tiska. K tome, gradit će osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku, kao i osjećaj autorske odgovornosti prema prevedenom tekstu.