Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Moderna filozofija I

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivana Knežić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Kolegij upoznaje studente s općim karakteristikama moderne filozofije te njenim kontinuitetom i razlikama u odnosu na srednji vijek. Donose se učenja glavnih predstavnika racionalizma - R. Descartes, N. Malebranche, B. De Spinoza, G. W. Leibniz – te empirizma – F. Bacon, T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume.