Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Opis kolegija

OSNOVNI PODACI
            Kolegij Anesteziologija i intenzivno liječenje je obvezni kolegij na petoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina i sastoji se od 15 sati predavanja, 60 sati vježbi, te 20 sati seminara - ukupno 95 sati (5 ECTS).
            Kolegij se izvodi u prostorijama Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Split (lokaliteti Firule i Križine), te u Kabinetu za kliničke vještine (Podrumske prostorije Patološko-anatomskog kompleksa KBC Split).
            Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja i vještina i iz područja anesteziologije, reanimatologije,  intenzivne medicine, te liječenja boli.
            Sadržaj kolegija po granama je slijedeći:

  • Anesteziologija: Anesteziologija kao specijalnost. Povijesni pregled anesteziologije. Opća anestezija. Inhalacijski i intravenski anestetici, mišićni relaksansi. Lokalni anestetici. Prijeoperacijska priprema bolesnika i procjena operacijskog rizika. Regionalna i lokalna anestezija. Monitoring.
  • Reanimatologija: Postupci osnovnog i uznapredovalog održavanja života. Pristup politraumatiziranom bolesniku u vanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi.
  • Intenzivno liječenje: Komatozna stanja. Šok. Anafilaksija. Zatajenje disanja. Respiracijska potpora. Plućna embolija. Akutni koronarni sindrom. Monitoring. Liječenje kisikom. Hemodinamika. Hitna stanja uzrokovana čimbenicima okoliša. Infuzijska terapija i pristupi venama. Akutna otrovanja
  • Liječenje boli: Akutna bol – prevencija i liječenje. Kronična bol – prevencija i liječenje.