Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Geometrijske konstrukcije uz geogebru

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Neva Slani
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
PREDUVJET UPISA PREDMETA Nema preduvjeta PREDVIĐENI ISHODI UČENJA a) Opće kompetencije koje se stječu: Sistemske opće: - sposobnost primjene znanja u pra... više