Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Dinamika

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Ante Skoblar Igor Pešić
Opis kolegija

Dinamika materijalne čestice: Newtonovi zakoni. Inercijalni i neinercijalni koordinatni sustavi. D'Alembertov princip. Količina gibanja. Kinetički moment. Mehanički rad. Kinetička i potencijalna energija. Snaga. Dinamika sustava materijalnih čestica. D`Alembert`ov princip. Količina gibanja. i njezin moment. Gibanje centra masa sustava. Održanje količine gibanja. Kinetička energija. Mehanički rad. Održanje energije. Virtualni rad. Lagrange-D'Alembert-ov princip. Poopćene koordinate i Lagrangeove jednadžbe II vrste. Sustavi promjenljive mase. Dinamika krutog tijela. Maseni momenti tromosti. Jednadžbe gibanja krutog tijela. Ravninsko gibanje krutog tijela. Određivanje reakcija u zglobovima i momenta uravnoteženja kod ravninskih mehanizama. Kinetička energija. Održanje energije. Snaga. Impuls i količina gibanja. Dinamika 3-D gibanja krutog tijela. Dinamički pritisci na os rotacije. Gibanje krutog tijela oko nepomične točke. Giroskopski efekt. Uvod u teoriju sudara.