Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Tehnički sustavi

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Marko Dunđer
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Ovaj predmet pokriva slijedeća polja: Značenje tehnologije u suvremenom informacijskom društvu. Pojam, definicija i pokazatelj pouzdanosti industrijskih postrojenja. Osnovi statističke razdiobe podataka u teoriji pouzdanosti. Pouzdanosti strukture industrijskih postrojenja i pouzdanost u fazi razvoja. Ispitivanje pouzdanosti tehničkih sustava i proces povećanja pouzdanosti. Povijesni razvoj, glavni dijelovi robota, (osjetila, komponente, šake i kriteriji izbora); osnovne kategorije robota (kartezijski, cilindrični, sferni, SCARA, čovjekoliki roboti i dr.), definicija koordinatnog sustava, kinematika robota, (homogene transformacije, osi i kutovi rotacije, Eulerovi kutovi, roll-pitch-yaw, direktna i inverzna kinematika); Vođenje robota (otvorena i zatvorena regulacijska petlja); Senzorika; Primjena robota (tehnološki, montažni, mjerni i roboti za opsluživanje); Fleksibilne proizvodne tehnologije i robotika, CN i CNC strojevi, primjena lasera, kompjutorom integrirana proizvodnja - CIM (Computer integrated manufacturing).