Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fiziologija

Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Hana Mahmutefendić
Opis kolegija

Osnovni ciljevi kolegija FIZIOLOGIJA je omogućiti studentu da primjenom prethodno stečenih znanja usvoje nova znanja o osnovnim fiziološkim aspektima organizma. Nastava se izvodi u obliku predavanja (ukupno 30 sati) i vježbi (20 sati) što kolegiju nosi 3 ECTS bodova.

Kolegij FIZIOLOGIJA upoznaje studente s osnovnim životnim funkcijama, kako cijelog organizma tako i pojedinih organa i tkiva, kako bi stekli bazično znanje za razumijevanje fizioloških procesa u organizmu, te lakše savladali predmete kliničke medicine i razumjeli potrebe sestrinske skrbi. Pojedinačne funkcije nastoje se pritom objasniti na molekularnoj razini, te na razini organizma kao cjeline.Na kraju kolegija Fiziologija  pretpostavlja se da će svaki student :

  1. znati opisati glavne fiziološke procese na nivou stanice, organskih sustava i organizma kao cjeline 
  2. znati normalne funkcije svih organskih sustava ljudskog organizma: kardiovaskularnog, hematopoetskog, lokomotornog, dišnog, probavnog, uropoetskog, imunološkog, endokrinog i  živčanog sustava
  3. znati i razumjeti međusobne odnose pojedinih organskih sustava u zdravog čovjeka
  4. steći osnovna znanja za interpretaciju općih obrazaca reagiranja organizma
  5. znati principe osnovnih funkcijskih testova i prepoznati odstupanja od normalnih vrijednosti.

Student je obavezan pripremiti gradivo o kojem se raspravlja. Na vježbama nastavnik ocjenjuje pokazano znanje, razumijevanje, sposobnost analize problema i zaključivanje.