Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Ambalažni materijali i ambalaža

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Lidija Jakobek Barron
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Značaj i uloga ambalaže. Podjela ambalažnih materijala. Metalni ambalažni materijali: čelik, kositar, aluminij, proizvodnja metalnih ambalažnih materijala, vrste metalne ambalaže, ponašanje limenki tijekom termičke sterilizacije, korozija. Staklena ambalaža: asortiman, pakiranje. Papirna i kartonska ambalaža: proces dobivanja papira, podjela. Polimerna ambalaža: poliolefini (PE, PE-HD, PE-LD, PE-LLD, PP), supstituirani olefini (PS, PVC, PVDC), kopolimeri etilena (EVAC, EVAL), poliesteri (PET). Celulozni materijali (celofan). Biorazgradivi polimeri: na bazi mliječne kiseline, na bazi škroba, jestiva ambalaža. Razvoj novih biorazgradivih materijala: nanotehnologija. Aktivno i inteligentno pakiranje hrane. Interakcije ambalaže i namirnice. Ekološki prihvatljiva ambalaža. Recikliranje ambalaže. Dizajn pakiranja