Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Opasnosti vezane uz hranu

Vrsta studija
Diplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Opis kolegija

Predavanja:
- patogeni biološki entiteti u hrani (virusi, bakterije, protozoa, plošnjaci, oblići, i dr.)
- kemijski kontaminanti u hrani (prirodni sastojci hrane, pesticidi, kontaminanti iz okoliša, aditivi, toksikanti koji nastaju obradom hrane ili prelaze iz ambalaže...)
- fizikalni kontaminanti (strane tvari od stakla, kosti, metala...) u hrani
- štetni učinci izazvani biološkim, kemijskim i fizikalnim opasnostima
- mjere sprječavanja kontaminacije hrane, uništavanje patogena te uklanjanje fizikalnih i kemijskih kontaminanata iz hrane
- relevantni zakonski propisi

Vježbe:
- određivanje listerije, STEC u hrani
- detekcija parazita u hrani: Trichinella spiralis, Echinococcus granulosus, Fasciola hepatica, i dr.
- određivanje mikroplastike, glutena, olova, aflatoksina, trihotecena, nitrita/nitrata, ostataka antibiotika u hrani
- primjena detektora metala u prehrambenoj industriji