Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Govedarstvo-odabrana poglavlja

Vrsta studija
Poslijediplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Pero Mijić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Ciljevi predmeta:

Upoznati polaznike poslijediplomskog studija s najnovijim znanstvenim tehnološkim i tehničkim dostignućima u govedarskoj proizvodnji i njihovom primjenom u istraživačkom radu.

Očekivani ishodi učenja:

 1. Predvidjeti i predložiti odgovarajuće suvremene tehnike i tehnologije obzirom na smjer govedarske proizvodnje.
 2. Osmisliti koncept držanja i izgradnje suvremene govedarske farme.
 3. Predvidjeti postupke ponašanja goveda na temelju pojedinih proizvodnih i reproduktivnih ciklusa.
 4. Organizirati proizvodnju u skladu sa zakonskim propisima doborobiti goveda.
 5. Dizajnirati i vrednovati suvremene metode i selekcijske postupke uzgojnog programa goveda.
 6. Osmisliti i organizirati vlastiti istraživački projekt iz tematike govedarske proizvodnje. 

Sadržaj predmeta:

Privredno značenje govedarstva. Postanak goveda, podrijetlo i pasmine goveda. Razmnožavanje goveda. Čimbenici o kojima ovisi proizvodnja mlijeka. Fiziološko-tehničke i organizacijske osnove strojne mužnje, utjecaj mužnje na količinu i kvalitetu mlijeka. Postupci s mlijekom na farmi. Sustav držanja goveda. Uzgoj teladi i junica. Tov goveda. Tržište proizvoda govedarstva. Izvođenje kontrole mliječnosti za kravu, vođenje evidencije na farmi, vođenje kontrolnika proizvodnje mlijeka za farmu i staju, izrada "Plana obrta za kravu", Izrada plana hranidbe krave. Upoznavanje studenata s praktičnim poslovima vođenja mliječnih i tovnih govedarskih farmi.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Ivanković, A., Mijić, P. (2020): Govedarstvo. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. (udžbenik)
 2. Caput, P. (1996) Govedarstvo. Celeber, Zagreb. (udžbenik)
 3. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)
 4. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)

Preporučena literatura:

 1. Brunsch, R., Kaufmann, O., Lüpfert, T. (1996): Rinderhaltung in Laufställen. Verlag Eugen Ulmer, Hohenheim. (udžbenik)
 2. Gravert, H. O. (1983): Die Milch – Erzeugung, Gewinnung, Qualität. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)
 3. Kräusslich, H. (1981): Rinderzucht. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)