Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Etologija domaćih životinja

Vrsta studija
Poslijediplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Pero Mijić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Tina Bobić
Opis kolegija

Ciljevi modula:

Upoznati studente s teoretskom osnovom mehanizama za kontrolu ponašanja domaćih životinja u funkcionalnim procesima. Osposobiti ih za promatranje ponašanja životinja različitih nivoa domestikacije i pasmina. Naučiti mogućnost primjene metoda ocjene ponašanja životinja u praksi, držanja i njihova korištenja. Osposobiti ih za vlastiti istraživački rad na problematici etologije domaćih životinja.

Očekivani ishodi učenja za modul:

 1. Razlikovati mehanizme fiziološkog i etološkog ponašanja domaćih životinja u svrhu unapređenje proizvodnje i dobrobiti 
 2. Identificirati pogreške u postupanju sa životinjama, te osmisliti dobrobitno prihvatljive koncepte proizvodnje
 3. Izabrati optimalnu tehnološku opciju prihvatljivu za uzgoj životinja obzirom na njeno ponašanje tijekom hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije
 4. Predvidjeti moguće poremećaje u ponašanju domaćih životinja ovisno o pojedinom proizvodnom sustavu uzgoja domaćih životinja
 5. Rangirati obrasce ponašanja kod domaćih životinja obzirom na okolišne i genetske utjecaje
 6. Iz proučenog seminarskog rada kritički prosuditi najnovije znanstvene i stručne literaturne spoznaje, te donijeti određene zaključke
 7. Samostalno provođenje znanstveno-istraživačkog rada iz teme etologije domaćih životinja.

Sadržaj modula:

Fiziološki i etološki mehanizmi ponašanja domaćih životinja, opis tipova ponašanja u funkcionalnim procesima, greške u postupanju sa životinjama, primjena farmaceutskih sredstava u ponašanju životinja. Ponašanje goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi, kunića, pasa i mačaka kod hranjenja, napajanja, defekacije, uriniranja, odmora, preživanja, spavanja, igre i reprodukcije. Orjentacija u prostoru i vremenu, formiranje rang redosljeda, dobrobit životinja, transport životinja.

Literatura:

Obvezna literatura:

 1. Fraser, A. F., Broom, D. M. (1998): Farm animal behaviour and welfare. Third edition. CAB International,Oxon, New York.
 2. Pavičić, Ž. (2006): Opća etologija. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Vučinić, M. (2006): Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Veterinarska komora Srbije, Beograd.

Preporučena literatura:

 1. Hulsen, J. (2007): Cow Signals. Roothbont, Natherlands. Knierim, U. (2002): Grundsätzliche ethologische Überlegungen zur Beurteilung der Tiergerechtheit bei Nutztieren. Dtsch. tierärztl. Wschr. 109, 261-266.
 2. Sambrus, H. H. (1978): Nutztierethologie. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg.