Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
SLOBODA KRETANJA UMJETNIKA I UMJETNIČKIH DOBARA U EU

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Tunjica Petrašević
Izvođači nastave
Ime i prezime
Marina Čepo
Opis kolegija
Kolegij "Sloboda kretanja umjetnika i umjetničkih dobara u EU" kolegij je na prvoj godini diplomskog studija na Akademiji za kulturu i umjetnost u Osijeku. Cilj kolegija je upoznati studente s pojmom slobode kretanja u EU i to slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala. Jednako tako cilj je staviti te slobode u kontekst umjetnosti i umjetničkih dobara. Uz mnogo zanimljivih radionica, rada u grupama, istraživanja i terenske nastave, na kraju kolegija studenti će steći sva potrebna znanja vezano za slobodu kretanja u EU, kao i slobodu kretanja umjetnika i umjetničkih dobara.