Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Osnove poslovne etike

Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sandra Kantar
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj predmeta "Osnove poslovne etike" je upoznati studente s teorijom i praksom suvremene poslovne etike, stavljajući etiku u odnos prema marketingu i menadžmentu. Također, cilj predmeta je pokazati kako u  poslovnoj etici postoji etička i poslovna perspektiva, te pronaći ravnotežu između ova dva "suprotna" pojma. Naučiti kako riješiti etičke dileme koje se javljaju u poslovnim situacijama. Osposobiti studente da mogu praktično primjeniti etičke vrijednosti na poslovno ponašanje, od strateških odluka do ponašanja prema poslovnim subjektima, odnosno da se postigne komercijalni uspjeh na način da se poštuju etičke vrijednosti, ljudi, zajednica i prirodni okoliš.