Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Odabrana poglavlja iz animalne fiziologije i toksikologije - 2. sem

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Tatjana Tušek
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Odabrana poglavlja iz animalne fiziologije i toksikologije je izborni predmet studenata specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda, studijskog usmjerenja Održiva i ekološka poljoprivreda. Predmetom su obuhvaćene vrsne specifičnosti u fiziologiji probavnog sustava domaćih sisavaca i peradi; vrsne specifičnosti u fiziologiji reproduktivnog sustava domaćih sisavaca i peradi te specijalna fiziologija stanice. Odabrana poglavlja iz toksikologije obuhvaćaju podiobu otrova prema jakosti i načinu djelovanja na organizam. Svrha predmeta je pripremiti studenta za razlikovanje životnih procesa i reakcija životinja na svoju okolinu.

CILJ PREDMETA: osposobiti studenta da razlikuje reaktivno funkcioniranje organizma sisavaca i peradi u uvjetima stresnih situacija konvencionalnog načina držanja (svjetlo zagađenje, buka, metabolička prenapregnutost zbog forsiranih proizvodnih svojstava) od ekofizioloških problema u uvjetima integriranog ili ekološkog načina držanja (izloženost štetnom djelovanju otrovnog bilja, bitoksina i različitih otrovnih tvari). Student će ranim prepoznavanjem pravog uzroka biti sposoban prosuditi situaciju i poduzeti pravovremene preventivne radnje u očuvanju blaga.