Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
POREZNI SUSTAV - izvanredni
Visoko učilište

Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Eda Ribarić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Cilj kolegija: Stjecanje znanja o temeljnim značajkama, ulozi i funkcioniranju poreznoga sustava kao dijela sustava javnih financija

Očekivani ishodi učenja kolegija:

  1. Utvrditi obilježja i ulogu sustava javnih financija te značajke i važnost državnog proračuna
  2. Razlikovati pojedine vrste javnih prihoda temeljem utvrđivanja njihovih obilježja
  3. Razlikovati obilježja pojedinih kategorija poreza, poreznih oblika i elemenata oporezivanja te principa i učinaka oporezivanja
  4. Utvrditi obilježja hrvatskog poreznog sustava s naglaskom na oporezivanje dobiti, dohotka i dodane vrijednosti
  5. Utvrditi relevantne čimbenike oporezivanja porezom na dohodak i obračunati obvezna davanja za pojedine vrste dohotka
  6. Analizirati specifičnosti sustava javnih financija i poreznog sustava kao njegova dijela temeljem samostalno provedenog istraživanja