Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Uvod u ekonomiju - REDOVNI
Visoko učilište

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Branko Wasserbauer
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Opis predmeta: Temeljni pojmovi ekonomije: definicija, podjela, metode, ekonomska organizacija društva; granica proizvodnih mogućnosti; ekonomska uloga države, tržište: pojam, vrste, funkcije, nedostaci; ponuda i potražnja: ravnoteža ponude i potražnje, elastičnost u odnosu na cijenu; novac:temeljni sustavi trgovanja, vrste, funkcije, karakteristike, novčana masa, krediti; pojmovi vezani za novac: inflacija, valuta, deviza, devizni tečaj, financijske institucije; vanjskotrgovinsko poslovanje: teorije, pretpostavke, važnost, podjela, ograničenja; dioničarstvo: pojam, dugoročni vrijednosni papiri - dionice, obveznice, burze; društva : vrste društava, vrste povezivanja poduzeća u inozemstvu; knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja: financijska izvješća, pojmovi neophodni za razumijevanje - ukupni prihod, ukupni trošak, amortizacija, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost, solventnost; makroekonomske varijable: proračun, BDP, bilanca plaćanja, nezaposlenost; marketing: pojam, poslovne orijentacije; funkcije marketinga: politika proizvoda, politika prodaje, politika cijena, politika promocijskih aktivnosti.