Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Vježbanje i zdravlje

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Nebojša Nešić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Veza tjelesne aktivnosti i zdravlja. Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje. Tjelesna aktivnost specifičnih uzrasnih populacija. Utjecaj i mehanizmi vježbanja u očuvanju funkcionalnih sposobnosti. Fitnes: osnovni pojmovi. Fitnes i zdravlje. Kardiorespiratorna izdržljivost (osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj). Mišićna jakost (osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj). Pretilost - čimbenici razvoja, implikacije na zdravstveni status i strategije saniranja. Stres - pojam, izvori i neki koncepti upravljanja stresom. Tjelesna aktivnost i kvaliteta života. Fleksibilnost – osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj.

Očekivani ishodi kolegija

Nakon usvajanja sadržaja predmeta studenti će moći

- izmjeriti osnovne parametre vezane za kardiorespiratornu izdržljivost i mišićnu jakost

- na osnovu izmjerenog, procijeniti postojeće stanje ispitanika

- odabrati metode efikasne za unapređenje zdravstvenog statusa

- preporučiti tjelesnu aktivnost