Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Antropomotorika

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Nebojša Nešić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Parametri opterećenja; Principi planiranja i programiranja, vrste opterećenja i upravljanje opterećenjem; Testiranje različitih populacijskih skupina (odrasli, djeca, starije osobe); Odabir optimalnog opterećenja u treningu; Preporuke za trening različitih dobnih skupina; Odabir sredstava treninga - komparativna analiza; Linearni i nelinearni modeli periodizacije; Programiranje specifičnih treninga, Izokinetički, izodinamički i izometrijski režimi rada; Evaluacije konkretnih trenažnih procesa i kreiranje hipotetskih trenažnih planova i programa; Studije relevantne literaturne građe; Simulacija konkretnog metodičko organizacijskog oblika rada u različitim periodima godišnjeg trenažnog ciklusa. 

Očekivani ishodi kolegija

Usvajanjem sadržaja predmeta student će moći:

- procijeniti postojeće stanje tjelesne pripremljenosti ispitanika različiti dobnih skupina

- kreirati tjelesnu aktivnost potrebnu za unapređenje željenih sposobnosti

- izabrati najoptimalniju metodu treninga

- izmjeriti i valorizirati izabrane parametre bitne za određenu tjelesnu aktivnost

- utvrditi nastale razlike inicijalnih i finalnih stanja ispitanika i na osnovu razlika preispitati trenažne procese