Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Trgovačko pravo

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sanja Gongeta
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

1. Opće napomene o pravu, pravnom sustavu i osnovama hrvatskog gospodarstva. 2. Nositelji gospodarskog poslovanja i subjekti prometa robe i usluga. 3. Subjekti gospodarskog poslovanja u pravnom sustavu. Osnivanje, ustrojstvo, prestanak postojanja. Odgovornost za imovinske obveze trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca. Vrste trgovačkih društava. Povezana društva. Pripajanje i spajanje. Društva kapitala. Preoblikovanje društava. Gospodarsko interesno udruženje. 4. Poslovi prometa roba i usluga. Opća pitanja. Sklapanje ugovora. Sredstva za pojačanje ugovornih obveza. Prestanak obveza. Ispunjavanje obveza. Ugovorna i izvan ugovorna odgovornost. Najznačajnije i najčešće trgovačke transakcije. Osnove prava o vrijednosnim papirima i kartičnom poslovanju. Arbitražno i sudsko rješavanje sporova i mirenje. 5. Pravo konkurencije u unutarnjem prometu. Temelji prava konkurencije. Nelojalna utakmica. Monopolističko djelovanje. Nedopuštene koncentracije. Zaštita slobodnog tržišnog natjecanja. Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičkih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu kao uvjet za pristupanje ispitu.